Monthly Archives: February 2014

Hurra vi har fått löss

Det går löss på F’s avdelning och idag hade de hittat tre stycken loppor och några bett även på honom.
Med tanke på att löss har dykt upp på förskolan flera gånger utan att han fått det, och att F i höstas hade vattkoppor utan att något annat barn smittades tänker jag att det åtminstone är positivt att han har varit så pass nära ett annat barn att en lus kunnat hoppa över. (Ja, jag vet att det kan ha smittat via en matta eller mössa)

Hans pedagoger oroar sig för övrigt över att han inte kan det sociala spelet. Han söker tydligen aldrig kontakt med andra barn på förskolan, och besvarar inte heller deras (troligen få numera) försök. De upplever också att han drömmer sig bort i många situationer, inte har ögonkontakt, att han inte förstår flerstegsinstruktioner och inte lyssnar på oriktad information.

Jag tänker att han är tre år och bara har gått i några månader i denna grupp med 25 barn varav de flesta fyller sex i år. Och att han umgås mycket med sina mammor och bröder. Och att han utvecklat vissa förmågor på bekostnad av andra men att det kommer jämna ut sig. Och så tänker jag att jag inte ska vara en sådan förälder som blundar för mina barns eventuella problem. Och så blir jag väldigt orolig.

Advertisements